Konkurranseregler


Info om stevnet

 

Vær så snill å vis respekt for crewet, dommere og alle frivillige ettersom de setter av helgen for å gi dere en fantastisk opplevelse. Hvis publikum skulle finne på å stille deg spm på ”feil tidspunkt” så vær snill å svar på en vennlig måte. Be de evt vente til etter opptreden på banen.

Ikke forsøple – forlat banen slik du selv ønsker å finne den.

Hvis hunden din har noen medisinske problemer som burde være kjent for arrangøren, andre team eller crewet så si vennligst ifra om det med en gang så vi kan tilrettelegge hvis det er mulig. Hvis noe skulle skje så stoler vi på sunn fornuft, kunnskap og erfaring av folk involvert til å håndtere det på best mulig måte. Dette gjelder både hund og hundefører/Team.

Alle team kan velge fritt mellom hvor mange spill de vil være med på. Eiere av hundene kjenner selv sin egen hund å dermed også begrensningene. Vi stoler på folk og deres begrensninger, men hvis vi tror at det er noen problemer, så vil sjefsdommeren bli tilkalt av arrangøren eller ved inspeksjon av startlisten, ikke nøle med å ta en prat med eieren. Ingen negative konsekvenser ved det. Du vil bare ikke få mer poeng.

Tisper med løpetid kan konkurrere på samme måte som andre hunder, men si gjerne ifra på forhånd. De får igjen spesialbehandling. Også hundeeiere ”in heat” er lov på banen og mannlige hundeeiere vil da måtte lære seg å håndtere situasjonen. ;-)

Ulna Målemetode

Dette er en metode for å bestemme høyde på hunder, der ulna brukes som en referanse på hundens høyde. Se bildet for forklaring på målingen. Det vil bli målt før hver sesong / den første konkurransen hunden deltar i. Målingen blir gjort av hoveddommer og en dommer til tilstede.

ulna measure method

KMARCh

Dette er en hundesport som er rolig og morsom, aggresjon eller misbruk av noe slag tolereres ikke! Hvis det oppdages av noen i crewet, vil du bli bedt om å dra uten noen form for advarsel. Dette kalles ”The spirit of the KMARCh". Organisasjonen oppmuntrer alle teamene til å støtte hverandre og andre team. Gi tips og råd til hverandre. KMARCh ber også om at de aller ferskeste i gamet blir tatt vare på i et tidlig stadiet i disc dog erfaringen. Ha det kult med din beste venn.

Alle positive input og konstruktive kritikk er velkommen og har allerede bidratt til å utvikle serien.

Dommere

Dommere i KMARCH er frivillige og har ikke lov til å be om kompensasjon for å dømme, men det er vanlig at man dekker utgifter for reise (arrangøren dekker) Det er 2 hoveddoemmere – Mike Millers og Sven Van Driessche. Alle andre team er velkommen til å sjekke ut i KMARCH verden. Vi har ingen planer om å utstede flere dommere, men vi setter pris på innspill.

Vi oppfordrer alle dommere og arrangører til også og bli med på stevne siden det ikke er selve konkurransen som er spiriten, men det å ha det moro med hunden. Vi er vandt til å bytte rundt på dommerene i de forskjellige spillene slik at alle får være med. Eneste unntakene er Sven og Mike som ikke har lov til å være med på freestyle eventene med mindre de ikke er hoveddommere på stevne.

Overall challenge

Poengene du ender opp med når alle spillene er spillt er totalen du da har fått i serien. Vi jobber ikke lengre med ranking, men den totale poengsummen du oppnår. Så hvis du ikke spille en av spillene så mister du masse poeng. Teamet med mest poeng gjennom hele serien vil få høyeste utmerkelsen og hans/hennes navn på et trofe. Nytt trofe vil komme i DUO ligaen i år.

Spillene som er i KMARCh 2017 er:

 • Bottleneck
 • Double Dog-Y-O-Drift
 • Wheel of Fortune
 • ShortStyle
 • FreeStyle

Utstyr

ALLE frisbeene som brukes i KMARC er spesial designet frisbeer til bruk på hund, uavhengig av merke. KMARC er ikke sponset av noen merker, men frisbeene som blir brukt må være tilpasset hund, alder, størrelse osv. Hvis det er tvil om frisbeene som brukes så kan dommeren be om å få se de og da kan du bli nødt til å bytte ut noen hvis dommeren mener de ikke er brukenes.

 

Divisjoner

Valpeliga

For valper over 3 mnd og opp til 14 mnd så sant rutinen er tilpasset alder og tilstanden til hunden. Vi vil nøye se på hvordan du er med begrensningene på hunden. Målet er å ha det moro og vite at ting kan gå drastisk galt hvis du ikke er nøye.

Derfor er det begrenset til 2 eventer per da per valp.

Rollers, floaters, ta fra hånden osv er grunnleggende ting som er lov i valpe ligaen. Nå alle spill er spilt så vil alle score bli ganget med 2.5 for å komme til sluttresultatet. Valper kan også kun registreres som solo spiller – å ikke være med på duo spill.

Freestyle og ShortStyle

Tiden er 90 sekunder for freestyle og 60sekunder for shortstyle fra det øyeblikket tiden har begynt. Det betyr ikke at du blir bedømt fra det øyeblikket du entrer banen…

Antall frisbeer du kan ha med deg på banen er ubegrenset, men merk deg at alle du har med skal brukes. Du kan bruke sele, halsbånd og tilbehør til hunden ect. Eneste er at det ikke skal være til hinder for hunden.

I eventet – hvis hunden har flere dårlige landinger – og hoveddommeren eller noen av de andre dommerene ikke synes at det er noen dirrekte fare, så vil ikke rutinen din bli avbrutt. Men hvis fører ikke sjekker for skader etter en tydelig dårlig landing i det øyeblikket dommerene tror det er en risiko for at hunden kan ha skadet seg så vil rutinen bli stoppet og rutinen kan ikke fortsette. Dette har ikke innvirkning på noen av de andre spillene.

Det viktigste er at en glad hale hos hunden og et smil hos føreren ;)

Det telles ned fra 60 sekunder, 30 sekunder og 10 sekunder

Poeng

DRIV - Hvor langt er din hund villig til å gå for å fange en frisbee? Går den for å fange i lufta? Er landingene gode? Og klarer fører å tilpasse seg hunden sin? (hvordan den hopper/lander).

OVERSPILL – Når du ser på hunden og føreren fra det øyeblikket de entrer banen – hva forteller de deg? Ser føreren lykkelig ut eller gjør han bare rutinen på rutine? Er det noe glede? Er hunden glad? Underholdningsverdien vil også bli rated utifra vanskelighetsgrad og kompetanse på teamet.

”Good moves” Prøvd en gang – prøver igjen eller gi deg mens du er på topp. Eks bruk av en roller når du er ”stuck” for så å gå over til ny øvelse. Kreativitet fra fører.

Strukturert rutine – er det planlagt slik at ting flyter? Er det suksess på alle kast? Og hvordan du håndterer frisbeene (discmanagment) blir sett på i denne kategorien. Diskmanagment er for eksempel – om du tar med deg 10 frisbeer ut på banen i din rutine. Bruker du alle? Plukker du opp etter hvert? Er det noen plan på hvor de lander å hvor ditt neste trekk er i forhold til det?

Poeng fra 1 – 10 (med 0.25 segmenter) er gitt i hver kategori.

 

Double Doggy Drift

Poenget med dette spillet er å suksessfult fange 4 frisbeer og returnere over starlinjen med frisbee, hund og fører så fort som overhode mulig. Vel og merke i et spesifisert mønster.

 1. Første frisbeen kastes fra startlinjen (ved sone 2 i bottleneck banen) og over 1 linjen son vises (startet på sone 3 i bottleneck banen).
 2. Andre kast skal kastes fra samme sted, men mot mål linjen og igjen skal føreren følge hunden.
 3. Tredje kast skal kastes fra mål linjen og mot start linjen.
 4. Siste kastet skal kastes fra startlinjen og OVER mål linjen, men den siste gangen skal fører stå igjen her etter kastet.

Tiden stoppes nr alle 3 medlemmer av teamet krysser startlinjen. For å kunne komme videre til enste kast så må det være et suksessfullt kast. Hvis ikke frisbeen blir fanget så må kastet gjøres på nytt.

Fører kan krysse startlinjen for å hente frisbeen som er igjen på banen, men alle kast MÅ være bak linjen.

I duo liga så må begge være bak startstreken for at det skal telle. Maxtid er 60 sekunder – og tiden startes idet første frisbee kastes.

Belønning og triks for å få hunden til deg under innkalling er lov. Om du bruker en frisbee nr 2 så kan den kun brukes til å lokke, ikke kaste.

Utstyr

Alle mulige hundegodkjente frisbeer kan brukes og rollers er mulig. Det er da catchen av frisbeen som teller. (om de da tar den mens den triller)

Poeng

Tiden er markert med xx.xx . Total poengsum er tiden som er igjen når alle har krysset linjen på før maxtiden på 60 sekunder.

Kast er marker enten med V for bra catch eller X for en frisbee som ikke er fanget eller S for en frisbee som ble kastet for kort.

camp bissevov double doggy drift  

Wheel of Fortune

Her er et spill hvor fører løper mer enn hunden!

Her er det 2 sirkler i en bane som er scoringssoner. Indre sirkelen har diameter 1m (5 poeng) og den midtre sirkelen har diameter 3m (3 poeng) og den ytre sirkelen er 7m i diameter (1 poeng).

Føreren må hele tiden bevege seg frem til nestekastesone – enten ”med klokka” eller ”mot klokka” i 60 sekunder.

Som du kan se så varrierer kastelinjene med distanse fra skoringssonene (2,3,8 og 10 meter borte fra starten av scorings sonen)

Du har lov til å ha med deg 2 frisbeer og du kan fritt bevege deg rundt så lenge kastene er fra bak kastelinjen.

Ingen bonus for å fange i luften, men hvis begge landingssonene treffes så er det den med høyest score som gjelder.

Nytt av året er at alle team er nødt til å løpe baklengs så å putte et bein bak det andre istedenfor foran.

Poeng

Total score er basert på antall kast og hvor mange som er fanget i landingssonene. Score er enten satt ved 1.2.5 eller X hvis du har en miss.

Tie break

Er det likt mellom 1,2 og 3 er det den med flest kast som vil bli ranket høyest. Er det fremdeles likt så er det 30 sekunders omkast.

camp bissevov wheel of fortune  

Bottleneck D/A

Alle team vil få 60 sekunder til å score så mange poeng som mulig og alle kast vil bli ført. Malen på banen er en dobbel whiskey flaske med en kork på toppen (Altså tegningene på bakken) hvor alle teamene kan velge hvor de vil kaste. Dette avgjøres FØR du entrer banen å kan ikke endres under spillet.

camp bissevov bottleneck

For å få scoring så må fange eller lande etter å ha fanget med minst 1 fot innenfor eller å linjen av scorings sonen. Når poten er i:

I pote på eller innenfor sidelinjen av selve banen (flaska) så vil dommeren kunne godkjenne kastet. En hund som har alle 4 poter i lufta når den fanger får et halvt poeng ekstra. Alle kast utenfor linjene får ikke poeng.

Tiden starter når første disk er kastet. Hundene trenger ikke være bak linjen når første kastet kastes, men føreren må alltid være bak. Det telles ned fra 60 sekunder og blir markert ved 60, 30, 10, 5,4,3,2,1 TIME. Fra det øyeblikket tiden har gått ut så telles ingen kast.

Bein feil på fører – altså at fører tråkker over streken vil bli først en advarsel. Hvis det gjentas så vil 1 av kastene bli trukket fra sluttsummen.

Utstyr og belønning

Alle typer hundegodkjente frisbeer kan brukes Rollers er tellende for valper og eldre hunder. Det er ikke selve kastet som da teller, men fangingen av diskene.

All mulig type belønning er lov når man skal tilbakekalle hunden til seg når den har fanget frisbeen. Eks ball, leke, godbit og lignende. Hvis du bruker en frisbee til å lokke så er det fremdeles den første disken du kastet som skal kastes videre i spillet. (en frisbee nr 2 kan kun brukes som lokking) Alle kast som blir kastet med denne lokkedisken blir ikke tellende.

Poeng

Tie break

Er i tilfelle hvor 1,2 og 3 plass er hvor det er likt etter antall kast av hvert team – hvor laget med færrest kast vil blir rangert øverst kontra en med samme poengsum , men flere kast. Hvis det fremdeles er lik så vil hvert team kaste 1 kast hver for å få så mange poeng som mulig. Rekkefølgen bestemmes av hoveddommer. Slik fortsetter det til 1 team står igjen som vinner.


 

Global Canine Disc Challenge

GCDC – Global Canine Disc challenge

Vi har valgt å forholde oss til 2 av grenene innenfor dette forbundet; Freestyle og distanse.

Divisjoner

FI - Fetch it (distance) / distanse

2 runder med 60 sec.

For oss nordmenn som er helt ferske i dette gamet så betyr det kort og godt at i 60 sekunder så skal du innenfor banen kaste så langt du klarer og hunden skal fange frisbeen.

Hunden skal så komme tilbake til deg å levere frisbeen – og slik skal du da altså holde på i 60 sekunder.

Når alle har kjørt igjennom 1 runde – så blir det en runde nr 2. Poeng for å fange frisbee i diverse soner og ekstra poeng for hvis hunden har alle 4 beina i lufta når den fanger.

fetch it distanse

Man har kun 1 frisbee med seg ut på banen, men man kan ha en frisbee nr 2 i reserve hos sidedommeren. Eks hvis fører kaster en disk på utsiden av banen – eks i et telt/ute av syne for hunden, under runden deres, eller frisbeen blir kastet tilbake i banen av et annet team/publikum til hunden så skal disc nr 2 taes i bruk. Den kommer kun i bruk under visse regler. Eks hvis fører kaster en disk på utsiden av banen – eks i et telt/ute av syne for hunden, under runden deres, eller frisbeen blir kastet tilbake i banen av et annet team/publikum til hunden så skal disc nr 2 taes i bruk.

Tiden starter i det første frisbee kastes, eller ved ordet «Start» og slutter ved ordet «time».

Hunden kan bli sendt ut ved starten av nedtellingen.

Alle kast telles.

Du har ikke lov til å trå over startstreken når du kaster 0.5 poeng ekstra hvis hunden har alle 4 poter i lufta når frisbeen fanges. Hvis noen av hundenes kropper krysser linja til skorings sone.

Alle regler for GCDC (Global canine disc challenge) gjelder for denne konkurransen.

FIIS - Fetch it in style / freestyle

Denne formen er også selvsagt helt ny i Norge. Det er egentlig 90 sekunder hvor man har det veldig gøy med hunden sin. 90 sekunder hvor man enten kan lage seg et fast program, eller «wing it». 90 sekunder hvor man kan slå seg løs, showe og vise.

For 1 dags konkurranse slik vi skal ha – så er det 2 ganger 90 sec.

Max 6 frisbeer på banen.

Hvert team (hund og fører) blir bedømt for dere fremføring fra den divisjonen de spiller i.

Her er det flere kriterier som blir lagt til grunne med en score fra 0 – 10.

 1. Drive – denne kategorien ser på hunden og hvor mye driv den har for å gå etter frisbeen. (om den løøøper etter eller om den nesten ikke gidder å ta – sånn for å sette det på spissen) Bruk av banen blir med i denne bedømmingen. Det viktigste her er alikevel evnen til å kontrollere driven til hunden (om den er lav eller høy) og tilpasse seg det.
 2. "Oh my god» - er elementer man har med i fremføringen sin og det er kreativitet som blir belønnet i denne kategorien. Selvfølgelig er det tekniske også viktig – så vel som sikkerheten til hunden. Kræsjer eller usikkre/farlige momenter fører til mindre score så vel som kommentarer fra hoved dommer.
 3. «Got it» - basert på hvor mange ganger hunden din fanger frisbeen i løpet av programmet ditt – og ikke minst vanskelighetsgrad som er gradert i 4 kategorier igjen.
  • Kast grunnleggende kast (forhand, backhand, floaters, wrist flips, rollers –Kom på kurs så skal jeg lære dere)
  • Grunnleggende kast, men med en twist. Eks under benet, bak ryggen, opp ned osv)
  • Kast som er kule, men ikke grunnleggende- (taps, brushes, basic kicks, skip, air bounce, body roll, nail delay with release)
  • Kast som kombineres/momenter som ikke er sett før.
 4. Struktur – har du en plan med rutinen din, eller er den improvisert? Også bruken av frisbeene og ikke minst hvordan du bruker de vil være en greie gjennom hele rutinen og vil komme frem på poengkortet hos dommeren.

Tiden starter når første frisbeen kastes til hunden din. Hvis du vil gjøre en pre rutine( showe litt med hunden før selve programmet ditt) så er det fullt mulig, men den blir da også bedømt i 2 av 4 overnevnte kategorier. Er den i tillegg for lang så vil det trekke ned mer enn den vil trekke opp.

Tilleggsutstyr er ikke lov i rutinen. Halsbånd og sele er derimot lov til å ha på hunden om noen ønsker det så lenge de ikke er til hinder for hunden.

Vaults og flipper – å bruke kroppen som et springbrett for hunden vil ikke føre til noen høyere score. Spesielt hvis de ikke er meget godt utført. Musikkvalg er opp til hver enkelt – ingen restriksjoner, men ha det gjerne i minnet at det ofte er barn tilstede.


Kontakt

Bissevov AS

Hobøl, Norge
E-post: camp (a) bissevov.com
P: 0047 (coming soon)

Social

bissevov facebook
bissevov instagram
hjemmeside bissevov

Om Bissevov

Marianne Elise Methi holder kurs i Rallylydighet, Frisbee Freestyle og Triksekurs. Hun trener sine fire hunder i gjeting, agility, rally-lydighet, frisbee freestyle, lydighet og selvfølgelig triks.

Hundene hennes har deltatt i en teaterforestilling, en rekke reklamer, og tv-serier som "Hjem" (NRK) og statist på Farmen (TV2, 2014 og 2016).

I år er hun og Vega deltakere i Norske Talenter (TV2)